We zijn weer begonnen aan een nieuw jaar, en daar horen natuurlijk ook weer nieuwe wetten en wijzigingen in bestaande wet- en regelgeving bij. Wat valt er precies te verwachten in het komende jaar, en waar moet je rekening mee houden als ondernemer in het mkb?  

 

Zo gaat de zelfstandigenaftrek in omlaag naar € 6.670 (2020: € 7.030). Gelukkig stijgen de algemene heffingskorting en de arbeidskorting om de daling van de zelfstandigenaftrek te compenseren, en ga je er als ondernemer daarom vrijwel niet op achteruit. Ben je nog niet zo lang ondernemer? De startersaftrek blijft in 2021 gelijk aan 2020, namelijk € 2.123.

 

Ben je van plan om een bedrijfspand of tweede woning als beleggingspand te kopen? Hou er dan rekening mee dat de overdrachtsbelasting per 1 januari omhoog is gegaan van 6% naar 8%. Dat scheelt op een pand van € 500.000 toch al gauw zo’n € 10.000.

 

De overheid wil milieuvriendelijk rijden graag stimuleren. Rijd je in een volledig elektrische auto, dan betaal je tot en met 2024 geen motorrijtuigenbelasting. Ook leuk om te weten: Als je vóór 2025 een volledig elektrische auto koopt, betaal je ook geen BPM. Voor plug-in hybrides (half elektrisch, half verbrandingsmotor) betaal je de helft van het normale tarief van de motorrijtuigenbelasting, ook deze regeling blijft bestaan tot en met 2024.

 

Voor franchisers verandert er ook het één en ander. Per 1 januari vervangt de nieuwe Franchisewet de oude franchisecode met als doel de ongelijke verhouding tussen franchisenemer en franchisegever gelijk te trekken. Nieuw is de informatieplicht. Vóór het aangaan van een franchisecontract moeten beide partijen alle relevante financiële informatie aan elkaar overleggen. Deze informatieplicht geldt voor de gehele looptijd van de samenwerking, ook wanneer er tussentijds iets wijzigt. Hierbij komen instemmingsregels, waardoor een franchisegever niet zomaar meer ongevraagd zaken mag wijzigen. Deze regels gelden voor nieuwe franchisecontracten die na 1 januari 2021 gesloten worden. Voor reeds bestaande contracten geldt een overgangstermijn van 2 jaar.

Ook nieuw: wil je stoppen met je franchise? Dan geldt vanaf 1 januari een concurrentiebeding van maximaal 1 jaar.

 

Wanneer je in financiële problemen zit, bijvoorbeeld door de coronacrisis, is het vanaf 1 januari door de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) mogelijk om je schuldeiser een akkoord aan te bieden om de schulden van je bedrijf mee te herstructureren. Wanneer de rechter dit akkoord goedkeurt, is de schuldeiser verplicht om zich hieraan te houden, ook al is hij het niet eens met de inhoud.

 

Ook voor werkgevers in het mkb zijn er nieuwe wetten en regels om rekening mee te houden:

Heb je een innovatieve startup? Dan is het vanaf 1 januari makkelijker om buitenlands personeel met specifieke kennis aan te nemen. Voorheen was het lastig om een verblijfsvergunning te regelen voor kennismigranten, omdat je als jong bedrijf vaak nog niet de middelen had om het vereiste salaris te betalen. Met de nieuwe wetswijziging is het mogelijk om met een lager salaris tóch een verblijfsvergunning voor kennismigranten te krijgen. Voorwaarde is wel dat je het lagere salaris aanvult met een aandeel in je bedrijf.

 

Voor werkgevers die investeren in bedrijfsmiddelen is de baangerelateerde investeringskorting (BIK) in het leven geroepen. Investeer je tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2022 minstens € 20.000 met een minimum van € 1.500 per bedrijfsmiddel, dan krijg je via de loonheffing een korting van 3% van het investeringsbedrag. Investeer je boven de € 5.000.000, dan bedraagt de korting 2,44%. Voorwaarde is wel dat de investeringen vóór 31 december 2022 betaald zijn, en binnen 6 maanden na die volledige betaling ook daadwerkelijk in gebruik zijn. Aanvragen is helaas pas mogelijk vanaf 1 september 2021, en kan maximaal 4 keer per jaar (1x per kwartaal).

 

Heb je moeite om aan geschikt personeel te komen en wil je daarom personeel laten omscholen? Dan kun je mogelijk rekenen op steun van de overheid. Voor nog nader te bepalen ‘krapteberoepen’ in sectoren waar een tekort is aan personeel, zal de overheid de helft van de omscholingskosten gaan vergoeden. De andere helft moet je zelf gaan betalen. Deze regeling gaat ook gelden voor banen die nodig zijn om de klimaat- en energietransitie uit te voeren. Om welke beroepen het precies gaat is nog niet bekend, hiervan komt later een lijst beschikbaar.

 

Heb je personeel dat een vaste reiskostenvergoeding ontvangt, let dan op wanneer je personeel veel thuiswerkt. Waar het in 2020 in verband met de coronacrisis nog mogelijk was om de vaste reiskostenvergoeding onbelast te betalen terwijl je personeel thuis werkt, mag je vanaf 1 januari geen belastingvrije vergoeding meer geven voor reiskosten die niet werkelijk worden gemaakt. Je mag dus in 2021 alleen reiskosten vergoeden voor de dagen dat je werknemer daadwerkelijk naar zijn werk reist. Dit vergt dus wat extra administratie. Alleen voor werknemers die in een kalenderjaar minstens 36 weken of 128 dagen naar de vaste werkplek reizen, is het mogelijk een vaste onbelaste reiskostenvergoeding te berekenen.