We naderen het einde van het jaar. Voor veel ondernemers is dit een moeilijk jaar geweest, in een tijd die misschien nog best wel even voort kan duren. Voor andere ondernemers is dit juist wel weer een goed jaar geweest, waarin er nieuwe innovatieve ideeën zijn ontstaan, en waarin zij hebben kunnen inspringen op de verschuiving van het uitgavenpatroon van mensen.

Als je onder deze laatste groep valt en je dus een mooie winst hebt weten te realiseren, is het misschien nog wel voordelig om wat te investeren. Als ondernemer kun je namelijk in aanmerking komen voor verschillende investeringsregelingen vanuit de overheid.

De meest gebruikte regeling is misschien wel de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De KIA is een aftrekpost op je winst. Investeer je in één jaar in totaal tussen de € 2.400 en € 58.238 aan bedrijfsmiddelen, dan heb je recht op een investeringsaftrek van 28% van het investeringsbedrag. Dat kan dus oplopen tot een bedrag van € 16.307. Bij een totale investering boven de € 58.238 loopt de aftrekpost weer af. Niet alle investeringen tellen mee voor deze regeling. Zo moet de investering meer dan € 450 zijn, en heb je voor bijvoorbeeld personenauto’s die niet zijn bestemd voor beroepsvervoer, woonhuizen en grond, en bedrijfsmiddelen die je inbrengt vanuit je privévermogen geen recht op aftrek.

Daarnaast bestaat de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Dit zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Bij de MIA kun je tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Dit percentage is afhankelijk van het geïnvesteerde bedrijfsmiddel. Met de VAMIL kun je een investering op een willekeurig moment tot 75% afschrijven. Hierdoor verminder je de fiscale winst van dat jaar. Voor beide regelingen geldt dat het bedrijfsmiddel op de milieulijst van het RVO staat, niet eerder gebruikt is, en het investeringsbedrag minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel is. Beide regelingen worden vaak gecombineerd. De MIA en VAMIL zijn aan te melden binnen 3 maanden na de investering bij het RVO.

Naast de subsidies voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen is er ook een regeling voor het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie; de Energie-investeringsaftrek (EIA). Ook deze regeling is een extra aftrekpost op de fiscale winst. De EIA bedraagt dit jaar 45% van de investering. Ook voor deze regeling geldt dat het investeringsbedrag minimaal € 2.500 moet zijn, dat het bedrijfsmiddel niet eerder gebruikt is, en dat het op de energielijst van het RVO staat. Ook deze regeling is aan te melden binnen 3 maanden na de investering via RVO.nl. Het is niet mogelijk om voor hetzelfde bedrijfsmiddel tegelijk EIA én MIA of VAMIL aan te vragen.

Voor alle hierboven genoemde regelingen geldt dat het moment van investeren gelijkstaat met het moment van het ‘aangaan van een verplichting’, zoals bijvoorbeeld de acceptatie van een geldige offerte of het sluiten van een koopovereenkomst. De investeringsaftrek pas je toe in het jaar waarin je het bedrijfsmiddel in gebruik neemt. Wanneer je het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik neemt, omdat het bijvoorbeeld nog niet geleverd is, kun je slecht investeringsaftrek claimen tot het bedrag dat je in dit jaar betaald hebt. Het overige bedrag kun je dan in de volgende boekjaren in aftrek nemen.

Verkoop je binnen 5 jaar na aanschaf een bedrijfsmiddel(en) waarvoor je investeringsaftrek hebt toegepast? Dan moet je mogelijk (een deel van) deze aftrek terugbetalen. Dit is de desinvesteringsbijtelling. Voorwaarde hiervoor is dat de waarde van deze bedrijfsmiddelen gezamenlijk hoger is dan € 2.400. Deze hoogte van deze bijtelling is afhankelijk van het bedrag waarvoor het bedrijfsmiddel is vervreemd, maar is nooit meer dan het bedrag van de eerder toegepaste aftrek.

Bekijk eens goed of het voor jou voordelig is om nog wat te investeren voor het einde van het jaar! Heb je al plannen om te investeren, bereken dan eens of het voordeliger is om dat dit jaar nog te doen, of om het door te schuiven naar het volgende jaar. Maar ga niet investeren alleen om de investeringsaftrek; het is natuurlijk onzin om kosten te gaan maken voor een bedrijfsmiddel wat je helemaal niet nodig hebt, alleen maar om extra aftrek te krijgen op je winst.